О нама

Јавно Комунално Предузеће ЧИСТОЋА МИОНИЦА почело је са радом 01.10.2009. године, Одлуком Скупштине општине Мионица.
Основна делатност Предузећа је сакупљање отпада који није опасан. Седиште Предузећа је у Мионици , улица Војводе Мишића бр.23А.

Предузеће у свом саставу по Правилнику о организацији и систематизацији послова има четири сектора:

  • Руководство;
  • Општа служба;
  • Рачуноводствени сектор;
  • Технички сектор: комунална и техничка служба.

У протеклом периоду пролазило је кроз различите фазе раста и развоја, на почетку бројало је 16 запослених, а данас, након само три године броји 26 запослених.

Од самог почетка је пословало позитивно, први директор Драган Гавриловић давао је свој максимум у модернизацији предузећа и успостављању сарадње са надлежним министарствима и другим јавним предузећима .

Тренутни вршилац дужности директора Нада Томић, као пословна и стручна особа води ово Предзеће и труди се да пружање услуга подигне на што виши ниво, на задовољство свих корисника, мештана и туриста у општини Мионица.